Gegevensbeveiliging neemt bij eismann een belangrijke plaats in. Bij eismann worden alle persoonlijke gegevens die u in een wervingsformulier of vervolgens als aanvullende informatie bij uw sollicitatie afgeeft, intern binnen eismann uitsluitend voor uw sollicitatie gebruikt en verwerkt. Uw gegevens worden door eismann voor een bepaalde tijd opgeslagen, ongeacht of u voor een kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd of een start maakt in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

U hebt het recht te allen tijde informatie op te vragen over uw bij eismann opgeslagen persoonlijke gegevens, deze aan te vullen dan wel te laten verwijderen.

U verklaart ermee akkoord te zijn dat eismann b.v. uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw sollicitatie niet langer dan twee jaren na ontvangst van deze gegevens bewaart, opslaat en gebruikt, als ook in voorkomend geval in het kader van uw sollicitatie aan het betreffende depot overhandigt.

Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar en wel met terugwerkende kracht vanaf de dag dat de herroeping bij eismann b.v. ontvangen is.