Nieuwgraaf 17 - 6921 RJ Duiven
Postbus 196 - 6920 AD Duiven

Telefoon: (+31) 026 311 55 35
Telefax: (+31)026 311 44 42
E-mail: jobs@eismann.nl

Klantenservice:  0900-34376266
Handelsregister Arnhem, nummer 09049151

Omzetbelasting ID-nummer: NL 005845750B01

Bank:
Commerzbank 63.70.38.266
IBAN: NL85 COBA 0637 0382 66
Swiftcode: COBANL2XXXX

Design en technische realisatie:
Netigo GmbH Düsseldorf

Auteurrechtelijke bescherming
De inhoud van deze website is auteurrechtelijk beschermd. Voor publicatie en/of het overnemen van teksten, beeldmateriaal en dergelijke is schriftelijke toestemming van eismann b.v. vereist.

Aansprakelijkheidsbeperking
eismann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de op deze site beschikbaar gestelde informatie. Dat geldt ook voor de links waar deze site direct of indirect naar verwijst. Tevens is eismann niet verantwoordelijk voor de sites welke bereikt worden met de links op de site van eismann. eismann behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen of aanvullingen door te voeren aan haar site.