Skip to main content
  1. Eismannjobs.nl
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Geslachtsaanduiding 
Alle job- en opleidingsaanbiedingen richten zich op vrouwelijke en mannelijke reacties. Voor een eenvoudigere lees- en  hoorbaarheid beperken wij ons tot een uniforme weergave.

Hyperlinks en verwijzingen op de sites
Wanneer u bepaalde links op de website van eismann b.v. gebruikt, verlaat u eventueel de website van eismann. eismann b.v. draagt geen verantwoording voor de juistheid, preciesheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informaties op websites waar via links naar verwezen wordt en wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin voorkomende fouten of uitlatingen af. Een hyperlink op een andere website is slechts als hulpmiddel te zien en impliceert niet, dat eismann de website of de producten dan wel diensten die daar beschreven worden, goedkeurt of ze voor juist houdt.

Auteursrechten
De inhoud en de structuur van de website zijn auteurrechtelijk beschermd. Voor het kopiëren van verschillende inhouden en structuurelementen, in het bijzonder teksten, gedeeltes van teksten, beeldmateriaal, grafieken, designelementen, merken en logos, in zoverre zij auteurrechtelijk in de zin van het Nederlandse recht zijn beschermd, voor andere dan privé of ander eigen gebruik, als ook de verspreiding en openbaarmaking, is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eismann nodig.

Plaatsen van links op eismann-websites
Een link op een eismann-website mag slechts dan geplaatst worden, na schriftelijke toestemming van eismann, wanneer daardoor geen rechten van eismann of andere ondernemingen van de eismann-groep geschaad worden, in het bijzonder aangaande auteurs-, leverings- of merkrecht.