Skip to main content

Vragen en antwoorden

 1. Eismannjobs.nl
 2. Jobs
 3. Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over franchisen met eismann?

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht u een antwoord niet vinden, gebruik dan ons contactformulier. Wij kijken ernaar uit! 

Ik wil reageren als franchisenemer

 

Dit gaat in overleg met de franchisemanager/teamleider. Hierbij zorgen we ervoor dat bestaande en nieuw te werven klanten zich fysiek zo dicht mogelijk bij uw woonplaats bevinden. We willen  korte afstanden en lage brandstofkosten mogelijk maken.

Er zijn geen speciale geschiktheidstesten bij eismann.We besteden echter veel aandacht aan de feedback tijdens het meerijden en de indrukken die worden overgedragen bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Om een zo transparant mogelijk beeld te geven van de toekomstige bedrijfsontwikkeling, wordt voor elke potentiële nieuwe eismann een individueel bedrijfsontwikkelingsplan opgesteld. Dit is gebaseerd op gemiddelde ervaring en concrete gegevens met betrekking tot de geplande klantenbasis en is een goed onderbouwde voorspelling van de bedrijfsontwikkeling.

Voor het zelfstandig ondernemerschap als eismann is de steun van het gezin erg belangrijk. Daarom hecht eismann veel waarde aan het leren kennen van de mogelijke familie van de potentiële eismann en het beantwoorden van vragen die leven over het zelfstandig ondernemerschap. Dit vindt plaats in een thuisgesprek waar onze franchisemanager/teamleider alle vragen beantwoorden kan.

Nadat u het contract hebt afgesloten, ondergaat u in eerste instantie verschillende trainingen. U doet productkennis op en leert de producten van eismann kennen en wordt door experts getraind in het succesvol verkopen. U wordt dus niet zomaar in het diepe gegooid maar krijgt alle mogelijke ondersteuning om de start zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Uw reactie wordt aan het depot doorgegeven dat geografisch het gunstigste voor u is. De verantwoordelijke franchisemanager of teamleider neemt uw reactie in behandeling en neemt direct contact met u op om een afspraak voor een eerste gesprek te maken. Is de wederzijdse indruk positief, dan krijgt u de mogelijkheid om een of meerdere dagen in de praktijk door te brengen. Deze praktijkdagen geven u een objectieve indruk in het dagelijkse werk van een eismann en geeft u duidelijkheid of dit aan uw eigen voorstelling voldoet. 

Is dit het geval en hebt u interesse dan worden alle relevante punten voor een toekomstige samenwerking stapsgewijs tot aan het ondertekenen van het contract besproken. Er blijven geen openstaande vragen, opdat er achteraf geen verveleden verrassingen komen. 

Meer weten >>

Hoe ziet de samenwerking met eismann eruit?

Voor eismann is een snelle gegevensuitwisseling tussen franchisegever en franchisenemer voor belang. Uw franchisemanager/teamleider informeert u dagelijks over de gang van zaken. Daarnaast ontvangt u minimaal twee maal per week het digitale eismann-nieuws. Maandelijks ontvangt u de ondernemersinfo met alle belangrijke en interessante lopende en komende thema's.

Uiteraard is eismann ook via social media vertegenwoordigd.

 

Het belonen van goede prestaties is bij eismann traditie. Er zijn dagacties, weekacties, maandelijkse wedstrijden en landactiviteiten, zowel op depotniveau als ook op landniveau. Maandelijks is er een eismann van de maand. Jaarlijks is er een superbonusklasse, een eismann van het jaar en een incentive in de vorm van een gala en voor de allerbeste eismannen een incentivereis met de Club der Besten. 

 

Uw werktijden worden door eismann niet vastgelegd, maar door u zelf. Dat heeft het voordeel dat het mogelijk is om werktijd en privétijd zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Van de geworven nieuwe klanten behoudt u het exclusieve recht deze klanten van eismann-producten te voorzien.

eismann biedt u als sterke partner in elke fase van de bedrijfsontwikkeling een omvangrijk programma van verschillende aanbieders aan. De bandbreedte is veelzijdig, daarom hier slechts enkele voorbeelden: 

 • Ondernemingsadviseur (franchisemanager/teamleider) / aanspreekpunt ter plekke
 • Professionele scholingen (verkooptechnieken, organisatie ...)
 • Marketing (zoals aanreiken verkoopinstrumenten en -bijlagen)
 • Moderne verkoopkanalen zoals de online shop
 • Logistieke ondersteuning (zoals goederencommissionering en -transport naar het depot) 
 • Mobiliteitsconcepten (vrachtauto-ondersteuning)
 • Nieuweklantensystemen (ondersteuning bij de bedrijfsopbouw)
 • Regelmatige proeverijen van eismann-producten

Lees meer ...